میگوی دریایی | دریا سرا

میگوی دریایی

در ایران میگوهای خوراکی آب شور در دریای عمان و خلیج فارس زندگی می کنند. این حیوان، کف زی است و به همین دلیل در نواحی کم عمق یافت می شود. این نوع میگو را دریایی می نامند.
در سواحل جنوبی ایران 4 گونه میگو به صورت عمده به وسیله لنج و کشتی صید شده و به ساحل حمل می شود و در ساحل، بر حسب این که عمل آوری شود و یا به صورت تازه به بازار مصرف انتقال یابد نیز مسیر جداگانه ای را می پیماید.
گونه های مختلف میگوی دریایی ایران شامل اقلام ذیل می باشد:
– میگوی سفید
– میگوی صورتی
– میگوی موزی
– میگوی ببری

سفارش این محصول
Back to Top